SCROLL

Jak zachęcić odbiorców do czytania artykułów firmowych

Zastanówmy się dzisiaj, czy warto pisać artykuły na firmowy blog. Naszym zdaniem, zdecydowanie TAK. Pytanie tylko jak to robić – jak zachęcić czytelników do zapoznania się z treściami, które na pozór mogą wydawać się nieciekawe, bądź nieprzydatne?

Zasygnalizowanie problemu jest dobre w przypadku, gdy piszemy post na social media. Strona internetowa, którą możemy podlinkować w takim poście, a już szczególnie blog firmowy są przestrzenią, w której możemy zaprezentować problem szerzej, to znaczy celniej i bardziej rzetelnie.

To odpowiednie miejsce do zaprezentowania wyników badań, wykresów, diagramów. Jeśli dodatkowo nasycimy tekst frazami i słowami kluczowymi, tak lubianymi przez roboty wyszukiwarki, jest duża szansa, że dotrzemy do odbiorców zainteresowanych tym, o czym piszemy, czyli naszych potencjalnych klientów. Oni też skanują tekst, tyle że oczami, sprawdzając, czy znajdą w nim to, czego szukają.

Jak sprawić, aby czytelnik kliknął akurat w nasz link pośród wielu podobnych, na które natrafi
w Google?

Zacznijmy od atrakcyjnego tytułu i leada. Co znaczy atrakcyjny w marketingu? Obiecujący jakiś zysk!
W tego typu artykułach powinniśmy się posługiwać językiem korzyści. Sugerujemy, że lektura naszego tekstu to nie tylko przyjemność, ale i dobry wstęp do zaprowadzenia biznesowej zmiany w swoim życiu.

We wpisach na firmowym blogu sprawdza się formuła poradnikowa, dlatego tytuły często zaczynają się pytaniami, na które staramy się odpowiedzieć w artykule. Pod tytułem występuje zwykle lead, czyli złożona z kilku zdań zapowiedź tego, co znajduje się w treści. Musi być ciekawy i sugerować, że tekst rozwiąże jakiś realny problem, z którym boryka się Czytelnik.

Kolejny ważny element to nagłówki. Dobry nagłówek w atrakcyjny sposób sugeruje rozwiązanie, opisanego w danym akapicie problemu. Zaczynamy zawsze od H1, czyli tytułu strony (artykułu)
i dodajemy kolejne numery wraz z rozwojem pisanego tekstu.

Atrakcyjna struktura tekstu obejmuje:

  • ciekawe grafiki,
  • wyliczenia i wypunktowania,
  • trafne pogrubienia,
  • pasujące ikony.

Dobry wpis blogowy charakteryzuje się również spójnością i to zarówno w obrębie całego tekstu, jak
i pojedynczego akapitu, w którym powinniśmy wyczerpać tezę, czy pytanie postawione w nagłówku. Wszystkie elementy naszego tekstu muszą układać się w spójną i logiczną całość. Co to znaczy?

Istotne z punktu widzenia odbiorcy informacje powinniśmy rozłożyć równomiernie w całym tekście. Niedobrym pomysłem jest zarówno wyczerpywanie tematu już w pierwszych linijkach, jak i zostawianie wszystkiego na koniec. Każdy akapit powinien pokazywać opisywany problem z innej perspektywy
i w innym świetle.

Jaki styl pisania jest odpowiedni na firmowy blog?

Używamy zdań krótkich, jasnych i precyzyjnych. Zdania wielokrotnie złożone, obfitujące w przymiotniki wymagają dużego skupienia i koncentracji, a o to teraz coraz trudniej. Komunikat zawsze dopasowujemy do odbiorcy. Piszemy barwnie i przystępnie o rzeczach trudnych i zawiłych. To uniwersalna rada!