SCROLL

Lead24 Sp. z o.o. jako w艂a艣ciciel serwisu www.adshock.pl dok艂ada wszelkich mo偶liwych stara艅, aby Pa艅stwa prywatno艣膰 by艂a odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem (RODO), przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych przyjmujemy poni偶sz膮 polityk臋 prywatno艣ci.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 1. Informacje og贸lne:
  1. Administratorem Danych osobowych w rozumieniu przepis贸w rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) (nazywanym dalej RODO) jest Lead24 Sp. z o.o., NIP: 7811939275, REGON: 366153875, KRS: 0000655056, z siedzib膮 61-132 Pozna艅, ul. Inflancka 27, tel. 733 70 10 10, e-mail:聽biuro@adshock.pl.
  2. U偶ytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatno艣ci jest osoba fizyczna korzystaj膮ca ze stron internetowych WWW Administratora, w tym z formularzy kontaktowych Administratora
  3. Kontakt z w sprawach dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych przez Administratora:聽biuro@adshock.pl
 2. Cel przetwarzania danych przez Administratora.
  1. U偶ytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu obs艂ugi rekrutacji, zapytania lub zam贸wienia z艂o偶onego przez formularz kontaktowy.
  2. Podanie przez U偶ytkownika danych osobowych podczas kontaktu jest dobrowolne, a podane dane b臋d膮 u偶ywane (gdy ma to zastosowanie) wy艂膮cznie w celach:
   1. Udzielenia odpowiedzi.
   2. Przedstawienia oferty Administratora.
   3. Zabezpieczenia system贸w sieciowych Administratora (np.: ochrona przez spamem i atakami typu DDOS).
   4. W celu pomiaru odbiorc贸w w sieci web.
   5. Rekrutacji pracownika.
  3. Wyra偶enie zgody poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz w niekt贸rych przypadkach ich nie podanie mo偶e uniemo偶liwi膰 obs艂ug臋 zapytania / zam贸wienia z艂o偶onego przez formularz kontaktowy.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych przez Administratora.
  1. Podstaw臋 prawn膮 przetwarzania danych osobowych dla cel贸w podanych w 2.b.a i 2.b.b. stanowi zgoda U偶ytkownika (art 6. 1. a) RODO), i / lub art 6. 1. b) RODO w przypadku wyra偶enia przez U偶ytkownika ch臋ci zawarcia umowy.
  2. Przes艂ank膮 przetwarzania danych osobowych dla celu podanego w 2.b.c jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art 6. 1. f) RODO), a podstaw臋 prawn膮 stanowi膮 Motyw 49 RODO oraz Rozporz膮dzenie Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk贸w technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiada膰 urz膮dzenia i systemy informatyczne s艂u偶膮ce do przetwarzania danych osobowych.
  3. Przes艂ank膮 przetwarzania danych osobowych dla celu podanego w 2.b.d jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art 6. 1. f) RODO), a podstaw膮 prawn膮 jest Art 8 punkt 1 d) Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania 偶ycia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w 艂膮czno艣ci elektronicznej i uchylaj膮ce dyrektyw臋 2002/58/WE (rozporz膮dzenie w sprawie prywatno艣ci i 艂膮czno艣ci elektronicznej).
  4. Dane osobowe dla celu podanego w 2.b.e. s膮 przetwarzane ze wzgl臋du na ch臋膰 zawarcia umowy(art 6. 1. b) RODO), a podstaw膮 prawn膮 zbieranych danych jest Art 221 搂 1. Kodeksu Pracy
 4. Zakres przetwarzania danych przez Administratora
  1. Dla cel贸w wskazanych w 2.b.a i 2.b.b., w zakresie jaki U偶ytkownik dobrowolnie poda, Administrator mo偶e przetwarza膰:
   1. imi臋 i nazwisko (osoba kontaktowa)
   2. numer telefonu kontaktowego
   3. adres e-mail do kontaktu
   4. adres domeny Internetowej (i ew. inne zwi膮zane z ni膮 dane podane przez U偶ytkownika)
   5. inne dane przekazane przez U偶ytkownika
  2. Dla celu podanego w 2.b.c.:
   1. adres IP
   2. meta dane przesy艂ane przez przegl膮dark臋 (lub inne urz膮dzenie ko艅cowe nawi膮zuj膮ce po艂膮czenie z witryn膮 Administratora)
  3. Dla celu podanego w 2.b.d.:
   1. meta dane przesy艂ane przez przegl膮dark臋
  4. Dla celu podanego w 2.b.e (rekrutacji) poprosimy osob臋 ubiegaj膮c膮 si臋 o zatrudnienie o podanie danych jak: imi臋 i nazwisko, dat臋 urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykszta艂cenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  5. Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych osobowych do pa艅stwa trzeciego:
   1. Dane osobowe U偶ytkownika zwi膮zane z celami wymienionymi w punktach 2.b.a. do 2.b.c. oraz 2.b.e. b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie przez Administratora.
   2. Dane zwi膮zane z celem z punktu 2.b.d. b臋d膮 przetwarzane przez Administratora oraz partnera, firm臋 Google Inc z siedzib膮 w USA kt贸rej narz臋dzie pomiaru odbiorc贸w w sieci web (Google Analytics) u偶ywa Administrator. Dane te s膮 anonimowe, oraz nie sa udost臋pniane dalej.
   3. Firma Google, kt贸ra wykonuje dla Administratora us艂ug臋 pomiaru odbiorc贸w w sieci web, przyst膮pi艂a do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatno艣ci UE-USA, a zgodnie z decyzj膮 Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiot贸w z siedzib膮 w Stanach Zjednoczonych, kt贸re przyst膮pi艂y do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopie艅 ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;
  6. Dane osobowe U偶ytkownika mog膮 by膰 udost臋pniane podmiotom z grupy kapita艂owej Administratora oraz partnerom Administratora, z kt贸rymi Administrator wsp贸艂pracuje, 艂膮cz膮c produkty lub us艂ugi. W przypadku zawarcia wsp贸艂pracy do danych mog膮 te偶 mie膰 dost臋p podwykonawcy (podmioty przetwarzaj膮ce), takie jak na przyk艂ad: firmy ksi臋gowe, firmy hostingowe.
 5. Prawa U偶ytkownika, kt贸rego dane s膮 przetwarzane.
  1. U偶ytkownikowi przys艂uguje prawo do:
   1. dost臋pu do swoich danych osobowych,
   2. sprostowania danych osobowych,
   3. usuni臋cia danych osobowych,
   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   5. przenoszenia danych osobowych
   6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych
   7. Cofni臋cie wcze艣niej wyra偶onej zgody na przetwarzania danych osobowych
  2. Aby skorzysta膰 ze swoich uprawnie艅, U偶ytkownik powinien wys艂a膰 e-mail na adres podany w 1.a., list na adres siedziby podany w 1.a. lub skontaktowa膰 si臋 telefonicznie na numer podany w 1.a.
  3. Administrator wykonuje 偶膮danie U偶ytkownika niezw艂ocznie, z zastrze偶eniem, 偶e usuni臋cie lub ograniczenie mo偶liwo艣ci przetwarzania danych mo偶e mie膰 wp艂yw na mo偶liwo艣膰 lub zakres prawid艂owej obs艂ugi z艂o偶onego zapytania / zam贸wienia.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
  1. Administrator przechowuje dane osobowe U偶ytkownik贸w przez okres nie d艂u偶szy, ni偶 jest to niezb臋dne do obs艂ugi z艂o偶onego zapytania / zam贸wienia, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej oraz umo偶liwiaj膮cy Administratorowi wykonanie ci膮偶膮cych na nim obowi膮zk贸w.
  2. W ka偶dym momencie U偶ytkownik mo偶e z艂o偶y膰 wniosek o usuni臋cie jego danych osobowych. W takim przypadku zostan膮 one usuni臋te niezw艂ocznie, ale mo偶e to si臋 wi膮za膰 z przerwaniem obs艂ugi z艂o偶onego zapytania.
 7. Informacje przechowywane w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika (Cookies).
  1. Aby zapewni膰 poprawne dzia艂anie serwisu, a w szczeg贸lno艣ci dostosowa膰 zawarto艣膰 serwisu i reklam do preferencji U偶ytkownika oraz zoptymalizowa膰 korzystanie z serwisu Administrator mo偶e korzysta膰 z mo偶liwo艣ci urz膮dzenia ko艅cowego do przetwarzania i przechowywania oraz mo偶e gromadzi膰 informacje z urz膮dzenia ko艅cowego U偶ytkownika.
  2. Dane opisane w punkcie 1. b臋d膮 u偶ywane przez Administratora wy艂膮cznie w zakresie koniecznym do 艣wiadczenia us艂ug 偶膮danych przez U偶ytkownika oraz do ochrony system贸w sieciowych.
  3. U偶ytkownik mo偶e sam zadecydowa膰 jakie dane zostan膮 przes艂ane do Administratora zmieniaj膮c ustawienia swojej przegl膮darki (np. blokuj膮c zapisywanie plik贸w Cookie).
  4. Strona korzysta ze skrypt贸w analizuj膮cych ruch sieciowy (Google Analytics) dostarczanych przez firm臋 Google Inc z siedzib膮 w USA, (Google Adwords) dostarczanych przez firm臋 Google Ireland Limited z siedzib膮 w Irlandii, (Facebook) dostarczanych przez Facebook Ireland Ltd. z siedzib膮 w Irlandii. Skrypty te mog膮 zapisywa膰 na jego urz膮dzeniu ko艅cowym dane (np.: pliki Cookie). U偶ytkownik mo偶e nie wyrazi膰 zgody na to blokuj膮c ciastka i inne dane z witryn zewn臋trznych podmiot贸w w swojej przegl膮darce.
  5. Instrukcje jak zmieni膰 ustawienia opisane w podpunktach 3 i 4 mo偶na znale藕膰 w ustawieniach przegl膮darki, jej instrukcji obs艂ugi lub na stronie WWW producenta.
  6. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili usun膮膰 pliki cookies, korzystaj膮c z dost臋pnych funkcji w przegl膮darce internetowej, kt贸rej u偶ywa. Ograniczenie stosowania plik贸w cookies mo偶e wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronie internetowej serwisu.
  7. W celu rezygnacji z wy艣wietlania personalizowanych reklam Google (AdWords i inne) w oparciu wykorzystanie Serwisu, U偶ytkownik mo偶e dokona膰 odpowiednich zmian w ustawieniach reklam z pomoc膮 narz臋dzia dost臋pnego na stronie聽https://adssettings.google.pl/authenticated聽i wyczy艣ci膰 pliki cookies w przegl膮darce internetowej. Rezygnacji z wy艣wietlania personalizowanych reklam Facebook w oparciu wykorzystanie Serwisu, U偶ytkownik mo偶e dokona膰 odpowiednich zmian w ustawieniach reklam z pomoc膮 instrukcji wskazanych na stronie聽https://www.facebook.com/help/1075880512458213/聽i wyczy艣ci膰 pliki cookies w przegl膮darce internetowej. Zablokowania zbierania danych przez narz臋dzia analityczne Google (Analytics, Optimize i inne) oraz Facebook, U偶ytkownik mo偶e w ustawieniach swojej przegl膮darki wy艂膮czy膰 akceptacj臋 ciasteczek i danych witryn zewn臋trznych podmiot贸w, wyczy艣ci膰 pliki cookies w przegl膮darce internetowej, skorzysta膰 z dodatk贸w blokuj膮cych narz臋dzia (np.聽https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl) lub korzysta膰 z Serwisu w przegl膮darce w trybie bez zapisywania informacji w plikach cookies.
  8. wi臋cej informacji na temat plik贸w cookies mo偶na znale藕膰 na stronie internetowej:聽http://wszystkoociasteczkach.pl/
 8. Wniesienie skargi:
  1. U偶ytkownikowi przys艂uguje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, na podstawie kt贸rego Administrator przestanie przetwarza膰 dane we wskazanym zakresie / celu. Aby zg艂osi膰 sprzeciw nale偶y wys艂a膰 wiadomo艣膰 w spos贸b opisany w punkcie 5.b.
  2. U偶ytkownik ma prawo wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
 9. Obowi膮zki Administratora
  1. Administrator Danych Osobowych zobowi膮zuj膮 si臋 podj膮膰 艣rodki zabezpieczaj膮ce przetwarzanie danych osobowych w zakresie okre艣lonym w Ustawie, a w szczeg贸lno艣ci zobowi膮zuje si臋 do:
  2. Zabezpieczenia danych przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wy艂膮cznie os贸b posiadaj膮cych wydane przez niego upowa偶nienie.
  4. Zapewnienia kontroli nad prawid艂owo艣ci膮 przetwarzania danych osobowych.
  5. Prowadzenia ewidencji os贸b upowa偶nionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczeg贸lnej staranno艣ci, aby osoby upowa偶nione do przetwarzania tych danych zachowa艂y je w tajemnicy, r贸wnie偶 po zako艅czeniu realizacji Administratora, mi臋dzy innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufno艣ci danych oraz odebranie o艣wiadcze艅 o obowi膮zku zachowania w tajemnicy tych danych.
  6. Prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisuj膮cej spos贸b przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzania tych danych, w tym w szczeg贸lno艣ci: Rejestru Proces贸w Przetwarzania Danych, Polityki Bezpiecze艅stwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarz膮dzania Systemem Informatycznym s艂u偶膮cym do Przetwarzania Danych Osobowych.
  7. Zapewnienia aby urz膮dzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, s艂u偶膮ce do przetwarzania danych osobowych, by艂y zgodne z wymogami Rozporz膮dzenia Ministerstwa Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunk贸w technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada膰 urz膮dzenia i systemy.

Jak zacz膮膰
pozycjonowa膰?

Pozycjonowanie jest procesem, kt贸ry wymaga odpowiedniego dostosowania strony internetowej do wyszukiwarki. Mnogo艣膰 czynnik贸w, kt贸re maj膮 wp艂yw na pozycjonowanie sprawia, 偶e warto powierzy膰 SEO ekspertom. Nie lubimy obietnic bez pokrycia, dlatego zawsze rozliczamy si臋 za konkretne, mierzalne prace lub efekty. Stawiamy na skuteczny marketing internetowy!

01

POROZMAWIAJ
Z NASZYM DORADC膭

Nasz doradca dok艂adnie przeanalizuje profil Twojego biznesu i przedstawi najkorzystniejsze rozwi膮zania z nastawieniem na osi膮gniecie ustalonego celu!

02

PODPISUJEMY
UMOW臉

Po zaakceptowaniu warunk贸w wsp贸艂pracy przechodzimy do sfinalizowania transakcji. Unikamy niedom贸wie艅, wszystkie ustalone wcze艣niej zagadnienia zamieszczamy w umowie.

03

ETAP
POZYCJONOWANIA

Optymalizujemy kod Twojej strony WWW tak 偶eby by艂 zgodny z aktualnymi standardami Google. Przeprowadzamy dzia艂ania pozycjonerskie, a Twoja strona pnie si臋 na szczyt wynik贸w wyszukiwania!

04

Etap
raportowania

Wszystkie nasze dzia艂ania zostan膮 podsumowane w comiesi臋cznym raporcie. Staramy si臋, by jak najbardziej precyzyjnie pokaza膰 Ci nasz膮 prac臋 i jej efekty!

Dlaczego warto
wybra膰 adShock?

Nasza agencja interaktywna zatrudnia do艣wiadczonych specjalist贸w, kt贸rzy oferuj膮 indywidualne podej艣cie do ka偶dego klienta i potrafi膮 skutecznie zaplanowa膰 strategi臋 wsp贸艂pracy. Potwierdzeniem tych s艂贸w jest sta艂y rozw贸j oraz fakt, 偶e znaczna wi臋kszo艣膰 um贸w jest przed艂u偶ana. Ca艂y czas 艣ledzimy rozw贸j bran偶y, dzi臋ki czemu wprowadzamy innowacyjne rozwi膮zania, kt贸re mog膮 zwi臋kszy膰 Twoj膮 widoczno艣膰 w internecie.

Jako agencja SEO/SEM dysponujemy skutecznymi rozwi膮zaniami, dzi臋ki kt贸rym Twoja oferta b臋dzie w stanie dotrze膰 do du偶ej liczby Twoich potencjalnych klient贸w. Postaw na skuteczny marketing internetowy i ciesz si臋 lepszymi wynikami swojej firmy! Oferujemy kompleksow膮 obs艂ug臋 i pomoc na ka偶dym etapie wsp贸艂pracy.

70+

specjalist贸w ds.
pozycjonowania
i Google Ads

11+

lat do艣wiadczenia
na rynku marketingu internetowego

95%

klient贸w
przed艂u偶a
z nami umowy

85%

pozycjonowanych
fraz w TOP10
wynik贸w Google!

Zaufali nam

Nasza agencja SEM/SEO mia艂a okazj臋 pom贸c ju偶 wielu klientom, tym samym wp艂ywaj膮c na ich wyniki sprzeda偶owe. Poni偶ej przedstawiamy kilka przyk艂ad贸w firm, kt贸re powierzy艂y nam sw贸j marketing internetowy.

Partnerzy:

Wspieramy:

Zobacz referencje

Skontaktuj si臋 z nami

Wybierz dogodn膮 form臋 kontaktu z nasz膮 firm膮

Pn-Pt: 8:00 - 16:00

ul. Podklasztorna 10, 25-738 Kielce