SCROLL

SSL a SEO

Certyfikat SSL, inaczej HTTPS (z ang. Hypertext Transfer Protocol Secure) to rodzaj uwierzytelnienia, szyfrującego dane po stronie serwera strony internetowej, tak aby przeglądarka internetowa mogła je odczytać. SSL pomaga zabezpieczyć dane przed przejęciem ich „po drodze”.

SL zabezpiecza, między innymi Twój dostęp do serwisu bankowego, czy dane karty, którą dokonujesz zakupów w sklepie internetowym. Ochrania też dane osobowe, które podajesz, np. żeby zapisać się na newsletter.

Zależność między SSL a SEO

Nie ma prostej zależności między tymi dwoma pojęciami. SSL daje większe bezpieczeństwo użytkownikowi, dzięki temu zwiększyć może się sprzedaż, ale nie pozycja strony w Google.

Nie wiesz, czy Twoja strona używa HTTPS? Kliknij ikonę kłódki na lewo od paska adresu. W zależności od stanu strony czy rodzaju przeglądarki może ona mieć formę otwartą lub zamknięta i kolor: zielony, szary lub czerwony.

Rodzaje certyfikatów SSL:
  • Domain Validation (DV)

Gwarantują szyfrowanie transmisji informacji w certyfikowanej domenie. Są to najpopularniejsze i najprostsze w zakresie wydawania SSL-e. Podczas wydawania certyfikatu następuje weryfikacja całej domeny. Zakończenie procesu weryfikacyjnego ogranicza się do potwierdzenia zamówienia certyfikatu SSL wysyłanego na adres e-mail w domenie, dla której kupuje się certyfikat. Kosztuje on około 100 złotych rocznie. W 99% przypadków taki certyfikat jest w zupełności wystarczający.

  • Organization Validation (OV)

to certyfikaty SSL o rozszerzonym sposobie weryfikacji. Zanim zostanie wystawiony, musi nastąpić weryfikacja danych na podstawie odpowiednie dokumenty rejestrowe firmy. Najczęściej trzeba przesłać mailem, faksem lub pocztą tradycyjną dokumenty, które potwierdzą dane firmy. Różnica w stosunku do certyfikatów DV to dopisanie firmy, na jaką jest wystawiony certyfikat w jego szczegółach. Z punktu widzenia klienta, który korzysta ze strony przeglądarki, takie certyfikaty SSL wyświetlają identyczną zieloną kłódkę jak w przypadku certyfikatów DV. Koszt SSL OV to ok. kilkuset złotych rocznie.

  • Certyfikaty SSL EV (Extended Validation)

Wymagają długiej procedury potwierdzającej bezpieczeństwo. Duża liczba dokumentów i formalności sprawia, że proces uzyskiwania certyfikatu zajmuje sporo czasu. Korzystają z nich duże organizacje
i instytucje finansowe, takie jak banki.

  • Certyfikaty darmowe,

takie jak Let’s Encrypt. Z technicznego punktu widzenia nie różnią się niczym od tych płatnych. Oba certyfikaty posiadają identyczne szyfrowanie i takie same zabezpieczenia. Jedyna różnica to czas, na jaki wystawiany jest SSL. Certyfikat płatny ważny jest przez 12 miesięcy. Let’s Encrypt wystawiany jest na 3 miesiące z opcją automatycznej aktualizacji przed upływem 30 dni do końca umowy.
Z technicznego punktu widzenia jest to więc certyfikat bezterminowy.

Po instalacji certyfikatu SSL zauważalny może być nagły spadek ruchu w Google Search Console.
Nie jest to jednak realny spadek wejść na stronę. Przy poprawnej konfiguracji, utrata ruchu jest tylko pozorna.

Dla Google wersje strony: bez HTTPS i z HTTPS to zupełnie różne witryny. Należy po prostu zweryfikować nową stronę, używając adresu z HTTPS. Na poziomie domeny Google używa danych
z każdej wersji – z certyfikatem i bez niego.

Reasumując, instalacja certyfikatu SSL jest obowiązkowa. Nie ma co liczyć, że dzięki temu znacznie zwiększymy ruch organiczny ale witryna może być lepiej postrzegana, a przede wszystkim zaoferuje poczucie bezpieczeństwa użytkownikom, którzy odważniej przystąpią do zakupów w witrynie.